אחריות ומשלוח עם שליח בכל הזמנה!
08-637-2438

תנאי שימוש

אתר תליוני משפחה מבקש להדגיש כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

מדיניות פרטיות

כחברה אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותינו. כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר תליוני משפחה לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים. אנו לא מוכרים, מעבירים, משכירים או סוחרים במידע זה עם אנשי צד ג'. חברת משפחת הזהב נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

משלוחים, מכס ומיסים

כל המוצרים שנקנו ממשפחת הזהב נעשים בהתאם לחוזה המשלוח. כלומר, אחריות הסיכון מועברת מהמוכר לקונה בעת העברת המוצר לחברת השילוח. השימוש באתר תליוני משפחה מותר רק עבור אנשים וישויות משפטיות הכשירות להקשר בהסכמים משפטיים מחייבים אלו במטרה לבצע רכישה לשימוש אישי בלבד או כמתנה. הנמען המצויין ככתובת לקבלת המשלוח ייחשב לייבואן של המוצר הנרכש ועליו לפעול בהתאמה לדרישות החוק וההגבלים במדינה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

אנחנו במשפחת הזהב שואפים להיות מדוייקים ככל האפשר ומכוונים לכך שהצבעים, העיצוב והסגנון של המוצרים, כפי שהם מופיעים באתר, ייצגו עד כמה שניתן את המוצר האמיתי. עם זאת, תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל. ראוי לציין כי עלולים להיווצר שינויים בתוצר הסופי, כתוצאה מטעויות טכניות, טעויות דפוס, טעויות דיגיטליות או מנסיבות הצילום. הצבעים המקוריים של המוצרים וכן "תחושת והמראה" שניתן לראות באתר תליוני משפחה תלויים בין היתר, בצג המחשב ובנתונים טכנים נוספים. כל המוצרים של משפחת הזהב מכוסים באחריות התקפה למשך 3 חודשים מהתאריך הנקוב על הקבלה. מעבר למוצהר לעיל משפחת הזהב מסירה מעצמה כל אחריות , מפורשת או משתמעת, מכל סוג הקיימת לגבי המוצרים הנמכרים. החברה, או מי מטעמה, הדירקטורים, נושאי המשרה , העובדים או נציגיו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, הקשורים למוצרים הנמכרים.

על כל שאלה, הערה, דאגה הנוגעת למדיניות האתר או לנושאים אחרים הנוגעים לסוגיות אבטחה ומדיניות הפרטיות, אנא צרו קשר