מעצבים תכשיטים באהבה

עצבו בעצמכם את התליון שלכם!

step texts
step 1 out of 5 step 2a out of 5 step 2b out of 5 step 2c out of 5 step 1 out of 5 step 4a out of 5 step 4b out of 5 step 4c out of 5 step 1 out of 5
red pillow sheka for round top decoration
plate plate plate plate plate plate plate plate plate plate
top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration
special sentence special sentence special sentence special sentence
plate plate plate plate plate plate plate plate plate plate
top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration top decoration
chain chain chain

שלב 1: סוג בסיס

מבין מגוון בסיסי משפחה בעיצוב וגימור מעולה

שלב בונוס: משפט מיוחד להיקף

שלב 2: עיטור לראש הבסיס

שלב 2א: עיטור של תליון מיוחד

המולחם בלייזר לראש הבסיס, מבין רשימת התליונים הבאה

שלב 2ב: עיטור של סמל מיוחד

החרוט בלייזר בראש הבסיס, מבין רשימות הסמלים הבאים

שלב 3: בחירת טקסט קדמי

החרוט בלייזרשלב 4: חריטה על החלק האחורי

הנחרטת בלייזר

שלב 4א: חריטה אחורית של סמל או משפט

החרוט בלייזר

שלב 4ב: חריטה אחורית של טקסט

הנחרט בלייזר ייחודישלב 5: בחירת שרשרת

איכותית ובטיחותית בגימור מעולה

בחירת אורך